!فقط با حضور خود، درآمد کسب کنید

سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی روز به روز زیادتر میشود، بطوریکه وقتی دنیای امروز را با ۲۰ یا حتی ۱۰ سال پیش مقایسه میکنیم، تفاوت بسیار میبینیم. کار به جایی خواهد رسید که تفاوت هر سال با سال دیگر بسیار خواهد بود. اما آیا این تحول بزرگ به نفع ماست؟ شکی نیست که این تحول به نفع آنانی است که از آن بهره میبرند و به ضرر کسانی است که از آن عقب میمانند. بسیاری از مشاغل در حال از بین رفتن هستند. اما مشاغل و فرصتهای بسیار زیادی هم ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن هستند. آیا شما سوار این قطار تحول که سرعتش هر لحظه در حال افزایش است، هستید یا میخواهید عقب بمانید؟
Continue reading !فقط با حضور خود، درآمد کسب کنید

سفر هزار مایلی، با همان یک قدم نخست شروع میشود

همه ما میخواهیم ثروتمند شویم. شاید این آرزوی همگان است. حتی آنان که تظاهر میکنند که به دنیا و ثروت بی اعتنا هستند، ثابت کرده اند که وقتی پای پول و ثروت در میان است، سر از پا نمیشناسند. قبلاً درباره اینکه پول و ثروت خوب است یا نه، برایتان نوشته ام. ممکن است پول و ثروت برای شما خیلی مهم نباشند و شما آنها را مایه خوشبختی ندانید. اما امروزه اگر پول نداشته باشیم، رنجهای بسیاری بر ما تحمیل خواهند شد. پس داشتنِ پولِ کافی، مهم است، و اینکه مردم بخواهند که ثروتمند باشند، اصلاً چیز بدی نیست. اما چرا کمتر کسی برای ثروتمند شدن اقدام میکند؟ آیا شما جزو آنان هستید که فقط آرزو دارید که ثروتمند باشید، اما هرگز اقدامی برای آن نمیکنید؟م

Continue reading سفر هزار مایلی، با همان یک قدم نخست شروع میشود

آیا پول، به تنهایی، برای خوشبختی کافی است؟

درست است که پول به تنهایی، برای خوشبختی کافی نیست. اما یکی از مهمترین ارکان زندگی است. بدون پول، مشکلات بسیاری خواهید داشت و در تنگنا و سختی خواهید بود. شاید اولین هدیه ای که داشتن پول و درآمد کافی به شما میدهد، رفاه و تحصیلات مناسب برای فرزندانتان است. اگر به قدر کافی درآمد داشته و ثروتمند باشید، میتوانید فرزندانتان را در مدارسی ثبت نام کنید که موفقیت و آینده آنان را تضمین میکند. در نهایت هم وقتی به دانشگاه میروند، تمام هزینه های آنها را به راحتی میدهید تا فرزندانتان بدون بدهکاری، دانشگاه را به اتمام رسانده و وارد بازار کار شوند. اینها همه امکاناتی است که افراد بی پول و کم درآمد و فرزندانشان از آنها محروم هستند، و در نتیجه، بی پولی و فقر، مانند یک بیماری ‌ژنتیکی، از نسلی به نسل دیگر آنها منتقل خواهد شد.م

Continue reading آیا پول، به تنهایی، برای خوشبختی کافی است؟

توهم دانایی: آنچه زندگی بسیاری از مردم را خراب کرده است

بازار نوروزیِ امید در تورنتو، فرصت بسیار خوبی بود که با بسیاری از هم میهنانم، از نزدیک حرف بزنم و با افکار و عقاید و شرایط زندگی آنها آشنا شوم. یکی از دوستان و همکارانم، در این بازار غرفه داشتند و از من نیز دعوت کردند که برای کمک، در آنجا حضور داشته باشم. من هم استقبال کردم، برای اینکه احترام زیادی برای این دوست و همکار عزیز قائل هستم و کمک به ایشان را وظیفه خود میدانم، و از طرفی، خود نیز در بیزینس آنها ذینفع هستم و از این لحاظ نیز وظیفه دارم که کمک کنم. گذشته از همه اینها، اینگونه کارها را دوست دارم.م

Continue reading توهم دانایی: آنچه زندگی بسیاری از مردم را خراب کرده است