راز موفقیت، از نظر ثروتمندترین مرد جهان

برای سالیان سال، بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان بوده است و اکنون نیز در جایگاه چهارم قرار دارد. او مانند هر انسان معروف، حاشیه هایی دارد که دشمنانش برایش درست میکنند. اما شواهد اثبات کرده اند که برخلاف آنچه که عده ای کوته فکر میگویند، بیل گیتس انسان شریفی است که خدمات زیادی به بشریت کرده و همچنان نیز در حال صرف ثروت بیکران خود برای خدمت رسانی به مناطق محروم جهان است. مثلاً او دسترسی به آب آشامیدنی سالم را برای میلیونها نفر که از آن محروم بوده اند، فراهم کرده است. اما راز موفقیت این اعجوبه کامپیوتر و کار و بیزینس چه بوده است؟م

Continue reading راز موفقیت، از نظر ثروتمندترین مرد جهان

سوار بر موج تکنولوژیهای جدید، بی نیاز شوید

سالهاست که در عرصه های مختلف کار و بیزینس و فعالیتهای مختلف اقتصادی، نقش فعال دارم. رمز موفقیتم این بوده که همیشه سعی نموده ام که در زمان درست، در مکان درست باشم. با اینکه همیشه شانس با انسان یار نیست، اما با حضور فعال در صحنه و با در ارتباط بودن با افراد آگاه، باتجربه و صادق، فرصتهای خوبی دست میدهند که میتوانند زندگی انسان را دگرگون کنند.م

Continue reading سوار بر موج تکنولوژیهای جدید، بی نیاز شوید