راز موفقیت، از نظر ثروتمندترین مرد جهان

برای سالیان سال، بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان بوده است و اکنون نیز در جایگاه چهارم قرار دارد. او مانند هر انسان معروف، حاشیه هایی دارد که دشمنانش برایش درست میکنند. اما شواهد اثبات کرده اند که برخلاف آنچه که عده ای کوته فکر میگویند، بیل گیتس انسان شریفی است که خدمات زیادی به بشریت کرده و همچنان نیز در حال صرف ثروت بیکران خود برای خدمت رسانی به مناطق محروم جهان است. مثلاً او دسترسی به آب آشامیدنی سالم را برای میلیونها نفر که از آن محروم بوده اند، فراهم کرده است. اما راز موفقیت این اعجوبه کامپیوتر و کار و بیزینس چه بوده است؟م

وقتی از او پرسیدند که رمز و راز موفقیتش چه بوده، پاسخ داد که «در زمان مناسب، در مکان مناسب بوده است». منظورش اولین قراردادی بود که باعث شد شرکت نوپای او (مایکروسافت) از هیچ به همه چیز برسد. بیل گیتس موفق شد که برای ایجاد سیستم عامل نسل جدید کامپیوترهای آی بی ام، با غول کامپیوتر آمریکا و جهان، یعنی شرکت آی بی ام قرارداد ببندد، و همین قرارداد، او و شرکتش را از زمین بلند کرد. او درحالیکه بسیار جوان بود، موفق شد که به آی بی ام اطمینان دهد که شرکتش از عهده آن پروژه بر میاید و آی بی ام نیز با او قرارداد بست. بیل گیتس به قولش عمل کرد و آنچه آی بی ام از او انتظار داشت را برآورده نمود. اما بیل گیتس این موفقیت را مدیون این میداند که درست در زمانی که آی بی ام دنبال شرکتی میگشت که آن پروژه مهم و حساس را برایش انجام دهد، او در همان زمان و مکان حاضر بود و موفق شد که با آی بی ام قرارداد ببندد.م

سوال اساس این است که اگر بیل گیتس یک سال دیگر از این موضوع با خبر میشد، آیا ما اکنون نام او را میدانستیم و درباره اش حرف میزدیم؟ هرگز!م

فرصتها به سرعت میایند و میروند. برخی فرصتها فقط یکبار در طول زندگی شما ممکن است سر راه شما قرار بگیرند. این شما هستید که باید از آنها استفاده کنید وگرنه یا در همان نقطه ای که هستید خواهید ماند، یا پسرفت خواهید کرد. دنیای امروز، دنیای تغییرات سریع است و شمایی که در یک کشور جهان اول مانند کانادا زندگی میکنید، نه تنها باید تغییرپذیر باشید، بلکه مانند بیل گیتس، همیشه باید در زمان مناسب، در مکان مناسب باشید. شاید بگویید که نمیخواهید مانند بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان شوید. اما آنچه بیل گیتس میگوید فقط برای آنهایی نیست که میخواهند ثرومندترین مرد یا زن جهان بشوند. امروزه خیلی وقتها برای داشتن یک زندگی نسبتاً موفق هم باید در زمان و مکان مناسب باشید.م

بخواهید یا نخواهید، پول و درآمد در زندگی بسیار مهم هستند، و امروزه، با اینکه به دلیل پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از مشاغل و بیزینسها از بین میروند، اما فرصتهای جدیدی هم پا به عرصه میگذارند که برای آنهایی که در زمان و مکان مناسب هستند که از این فرصتها باخبر شوند، درهای جدیدی را باز میکنند تا نه تنها درآمد بیشتری داشته باشند، بلکه حتی ثروتمند هم بشوند.م

من نه تنها با برخی از این موقعیتها و فرصتهای خوب آشنا هستم، بلکه از آنها نیز به نحو احسن و اکمل بهره میبرم. تیمی دارم که همگی تحت راهنماییها و پشتیبانیهای من، اکنون از نظر مالی بی نیاز هستند. شما هم میتوانید یکی از آنها باشید، بدون اینکه تخصص و مهارت ویژه ای داشته باشید. با من، فرحناز افشار تماس بگیرید. همینکه اکنون این کلمات را میخوانید به این دلیل است که شما نیز اکنون در زمان و مکان مناسب قرار دارید. فقط باید از آن استفاده کنید. منتظر تماس شما هستم.م

Leave a Reply

Your email address will not be published.